تولید - محصول

 • DAL10-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  قطع کننده مدار باقی مانده DAL10-63 (RCCB)

  پارامترهای اصلی پارامتر فنی پارامتر ارزیابی ولتاژ نامی: Un (V) 240V ~ 1P + N ، 415 V ~ 3P + N جریان نامی (A) در: 16 A ، 20 A ، 25 A ، 32 A ، A ، 40 تا 50 A ، 63 A جریان عملیاتی باقیمانده I (A): 0.03،0.1،0.3 تعداد 1 p + N ، 3 p + N نوع AC ، نوع A با توجه به شرایط کار با dc شنت تأخیر نوع S نوع S اتصال کوتاه محدود جریان Inc (A): 6000 جریان محدود اتصال کوتاه باقیمانده I c (A): 6000 ظرفیت سوئیچینگ و قطع جریان Im (A): 500 (در 50A) ، ...
 • DAL9-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  قطع کننده مدار باقی مانده DAL9-63 (RCCB)

  پارامترهای اصلی پارامتر پارامتر فنی مقدار ولتاژ نامی: Un (V) 240V ~ 1P + N ، 415 V ~ 3P + N جریان نامی (A) در: 16 A ، 20 A ، 25 A ، 32 A ، A ، 40 تا 50 A ، 63 A جریان عملیاتی باقیمانده I (A): 0.03،0.1،0.3 تعداد 1 p + N ، 3 p + N نوع AC ، نوع A با توجه به شرایط کار با dc شنت تأخیر نوع S نوع S اتصال کوتاه محدود جریان Inc (A): 6000 جریان اتصال کوتاه باقیمانده محدود کننده I c (A): 6000 ظرفیت سوئیچینگ و قطع جریان Im (A): 500 (در 50A) ...
 • DAL8-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  قطع کننده مدار باقی مانده DAL8-63 (RCCB)

  پارامترهای اصلی پارامتر پارامتر فنی مقدار ولتاژ نامی: Un (V) 240V ~ 1P + N ، 415 V ~ 3P + N جریان نامی (A) در: 16 A ، 20 A ، 25 A ، 32 A ، A ، 40 تا 50 A ، 63 A جریان عملیاتی باقیمانده I (A): 0.03،0.1،0.3 تعداد 1 p + N ، 3 p + N نوع AC ، نوع A با توجه به شرایط کار با dc شنت تأخیر نوع S نوع S اتصال کوتاه محدود جریان Inc (A): 6000 جریان اتصال کوتاه باقیمانده محدود کننده I c (A): 6000 ظرفیت سوئیچینگ و قطع جریان Im (A): 500 (...
 • DAL7-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  قطع کننده مدار باقی مانده DAL7-63 (RCCB)

  پارامترهای اصلی پارامتر پارامتر فنی مقدار ولتاژ نامی: Un (V) 240V ~ 1P + N ، 415 V ~ 3P + N جریان نامی (A) در: 16 A ، 20 A ، 25 A ، 32 A ، A ، 40 تا 50 A ، 63 A جریان عملیاتی باقیمانده I (A): 0.03،0.1،0.3 تعداد 1 p + N ، 3 p + N نوع AC ، نوع A با توجه به شرایط کار با dc شنت تأخیر نوع S نوع S اتصال کوتاه محدود جریان Inc (A): 6000 جریان اتصال کوتاه باقیمانده محدود کننده I c (A): 6000 ظرفیت سوئیچینگ و قطع جریان Im (A): 500 (در 50A) ...
 • DAL6-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  قطع کننده مدار باقی مانده DAL6-63 (RCCB)

  پارامترهای اصلی پارامتر پارامتر فنی مقدار ولتاژ نامی: Un (V) 240V ~ 1P + N ، 415 V ~ 3P + N جریان نامی (A) در: 16 A ، 20 A ، 25 A ، 32 A ، A ، 40 تا 50 A ، 63 A جریان عملیاتی باقیمانده I (A): 0.03،0.1،0.3 تعداد 1 p + N ، 3 p + N نوع AC ، نوع A با توجه به شرایط کار با dc شنت تأخیر نوع S نوع S اتصال کوتاه محدود جریان Inc (A): 6000 جریان اتصال کوتاه باقیمانده محدود کننده I c (A): 6000 ظرفیت سوئیچینگ و قطع جریان Im (A): 500 (در 50A) ...
 • DAL5-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  قطع کننده مدار باقیمانده DAL5-63 (RCCB)

  پارامترهای اصلی پارامتر پارامتر فنی مقدار ولتاژ نامی: Un (V) 240V ~ 1P + N ، 415 V ~ 3P + N جریان نامی (A) در: 16 A ، 20 A ، 25 A ، 32 A ، A ، 40 تا 50 A ، 63 A جریان عملیاتی باقیمانده I (A): 0.03،0.1،0.3 تعداد 1 p + N ، 3 p + N نوع AC ، نوع A با توجه به شرایط کار با dc شنت تأخیر نوع S نوع S اتصال کوتاه محدود جریان Inc (A): 6000 جریان اتصال کوتاه باقیمانده محدود کننده I c (A): 6000 ظرفیت سوئیچینگ و قطع جریان Im (A): 500 (در 50A) ...
 • DAL4-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  قطع کننده مدار باقی مانده DAL4-63 (RCCB)

  پارامترهای اصلی پارامتر پارامتر فنی مقدار ولتاژ نامی: Un (V) 240V ~ 1P + N ، 415 V ~ 3P + N جریان نامی (A) در: 16 A ، 20 A ، 25 A ، 32 A ، A ، 40 تا 50 A ، 63 A جریان عملیاتی باقیمانده I (A): 0.03،0.1،0.3 تعداد 1 p + N ، 3 p + N نوع AC ، نوع A با توجه به شرایط کار با dc شنت تأخیر نوع S نوع S اتصال کوتاه محدود جریان Inc (A): 6000 جریان اتصال کوتاه باقیمانده محدود کننده I c (A): 6000 ظرفیت سوئیچینگ و قطع جریان Im (A): 500 (در 50A) ...
 • DAL3-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  قطع کننده مدار باقی مانده DAL3-63 (RCCB)

  پارامترهای اصلی پارامتر پارامتر فنی مقدار ولتاژ نامی: Un (V) 240V ~ 1P + N ، 415 V ~ 3P + N جریان نامی (A) در: 16 A ، 20 A ، 25 A ، 32 A ، A ، 40 تا 50 A ، 63 A جریان عملیاتی باقیمانده I (A): 0.03،0.1،0.3 تعداد 1 p + N ، 3 p + N نوع AC ، نوع A با توجه به شرایط کار با dc شنت تأخیر نوع S نوع S اتصال کوتاه محدود جریان Inc (A): 6000 جریان اتصال کوتاه باقیمانده محدود کننده I c (A): 6000 ظرفیت سوئیچینگ و قطع جریان Im (A): 500 (در 50A) ...
 • DAL2-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  قطع کننده مدار باقی مانده DAL2-63 (RCCB)

  پارامترهای اصلی پارامتر پارامتر فنی مقدار ولتاژ نامی: Un (V) 240V ~ 1P + N ، 415 V ~ 3P + N جریان نامی (A) در: 16 A ، 20 A ، 25 A ، 32 A ، A ، 40 تا 50 A ، 63 A جریان عملیاتی باقیمانده I (A): 0.03،0.1،0.3 تعداد 1 p + N ، 3 p + N نوع AC ، نوع A با توجه به شرایط کار با dc شنت تأخیر نوع S نوع S اتصال کوتاه محدود جریان Inc (A): 6000 جریان اتصال کوتاه باقیمانده محدود کننده I c (A): 6000 ظرفیت سوئیچینگ و قطع جریان Im (A): 500 (در 50A) ...
 • DAB6LE-63 Series Earth Leakage Circuit Breaker(ELCB)

  قطع کننده مدار نشت زمین DAB6LE-63 (ELCB)

  مزایا • ساختار جمع و جور ، اندازه کوچک ، عرض 2 ماژول. • عملکرد شکستن خط خنثی ، ایمن تر و قابل اطمینان تر است. • دارای ترمینال دو منظوره با قابلیت اتصال قوی. • این نشانگر وضعیت تماس است ، به راحتی می توان شرایط تماس را تشخیص داد. • می تواند با انواع لوازم جانبی مورد استفاده قرار گیرد و برای محافظت در برابر ولتاژ استفاده شود. پارامترهای فیزیکی DAB6LE-63 دستگاه جریان باقیمانده استاندارد انطباق: IEC61009 (EN61009) و GB16917.1 حساسیت: نوع A ، نوع جریان متناوب ...
 • DAB6LE-63 Series Earth Leakage Circuit Breaker(ELCB)

  قطع کننده مدار نشت زمین DAB6LE-63 (ELCB)

  مزایا • ساختار جمع و جور ، اندازه کوچک ، عرض 2 ماژول. • عملکرد شکستن خط خنثی ، ایمن تر و قابل اطمینان تر است. • دارای ترمینال دو منظوره با قابلیت اتصال قوی. • این نشانگر وضعیت تماس است ، به راحتی می توان شرایط تماس را تشخیص داد. • می تواند با انواع لوازم جانبی مورد استفاده قرار گیرد و برای محافظت در برابر ولتاژ استفاده شود. پارامترهای فیزیکی DAB6LE-63 دستگاه جریان باقیمانده استاندارد انطباق: IEC61009 (EN61009) و GB16917.1 حساسیت: نوع A ، نوع جریان متناوب ...
 • DAF360 Series Residual Current Circuit Breakers

  قطع کننده های مدار باقی مانده سری DAF360

  قطع کننده مدار باقیمانده الکترونیکی DAF360 مطابق با آخرین استانداردهای IEC61008-1 طراحی و تولید شده و مطابق با استاندارد EN50022 برای کلیدهای مدولار است. آنها می توانند برای بارگیری ریل های راهنمای استاندارد با ساختارهای متقارن "شکل کلاه" استفاده شوند.
12 بعدی> >> صفحه 1/2