تولید - محصول

  • RCBO 4.5KA Residual Current Circuit Breaker With Overcurrent Protection

    قطع کننده مدار باقیمانده RCBO 4.5KA با حفاظت از جریان اضافی

    مقدمه قطع کننده های مدار جریان مانده با محافظت بیش از حد جریان ABDT-63 برای محافظت در برابر خطر شوک الکتریکی در صورت خرابی عایق نصب برق ، برای جلوگیری از آتش سوزی ناشی از نشت جریان زمین ، اضافه بار و محافظت در برابر اتصال کوتاه در نظر گرفته شده است. آنها برای محافظت از خطوط گروهی که مخازن نصب در فضای باز ، لوازم خانگی و روشنایی گاراژ و زیرزمین را تأمین می کنند ، توصیه می شوند.