تاریخ

تاریخچه توسعه

1983-اکنون

ژجیانگ DaDa شرکت برق ، با مسئولیت محدود (شهر Wenzhou)

مساحت زمین 3400 متر مربع است

مساحت ساخت 6500 متر مربع است


2002

2003-اکنون

شانگهای DaDa Electric Co. ، Ltd (شهر شانگهای)

مساحت زمین 21،000 متر مربع است

مساحت ساخت 29،000 متر مربع است


2002

2004-اکنون

شرکت برق جیانگ سو مولر ، با مسئولیت محدود (شهر هوآیان)

مساحت زمین 28،000 متر مربع است

مساحت ساخت 46،000 متر مربع است


2002

2002 سال

قطع کننده مدار کاست تولید شده سری DAM1

DAM1

سال 2015

قطع کننده مدار موردی سری DAM3

DAM3


30 سال....
4 نسل MCCB ، 3 نسل MCB

سال 1986 DZ10

DAM1

1997 سال DAM1

DAM1

2002 سال DAM1 ، DAB7

DAM1

2006 سال DAB6

DAM1

2015 سال DAM3

DAM1

2019 سال 2019 نوا

12