تولید - محصول

  • DAL1-63 Residual Current Circuit Breakers

    قطع کننده های مدار باقی مانده DAL1-63

    مقدمه قطع کننده های مدار باقیمانده DAL1-63 تجهیزات حفاظتی هستند که باید برای محافظت از زندگی انسان در برابر شوک های الکتریکی خطرناک یا جلوگیری از آتش سوزی ناشی از اشتباهات انزوا و در نتیجه تشخیص اشتباهات انزوا در کارخانه از قبل استفاده شوند. قطع کننده های مدار باقی مانده سیگما با 2 و 4 قطب مطابق با استاندارد IEC EN 61008-1 و مطابق با هنجارهای CE تحت سیستم تضمین کیفیت ISO 9001: 2008 تولید می شوند. تفاوت چیست ...