تولید - محصول

  • DAF360 Series Residual Current Circuit Breakers

    قطع کننده های مدار باقی مانده سری DAF360

    قطع کننده مدار باقیمانده الکترونیکی DAF360 مطابق با آخرین استانداردهای IEC61008-1 طراحی و تولید شده و مطابق با استاندارد EN50022 برای کلیدهای مدولار است. آنها می توانند برای بارگیری ریل های راهنمای استاندارد با ساختارهای متقارن "شکل کلاه" استفاده شوند.