تولید - محصول

  • DAB7N-40 Series DPN Miniature Circuit Breaker(MCB)

    DAB7N-40 سری DPN مینیاتور قطع کننده مدار (MCB)

    قطع کننده مدار مینیاتوری سری DAB7N-40 نقطه شکست دو برابر 1P + N را تصویب می کند ، دو قطب عایق بندی شده و از یکدیگر جدا شده اند ، تحت عملیات همزمان ، قطب N همیشه ساخته می شود و بعدا می شکند ، که ظرفیت شکست قوس الکتریکی را تضمین می کند قطب محافظت شده ، همچنین ایمنی مدارهای کنترل شده و تجهیزات الکتریکی را تضمین می کند.